Κατά τις ενδοσκοπήσεις, κυρίως στην κολονοσκόπηση, ενδέχεται να παρατηρηθούν πολύποδες, οι οποίοι μπορεί να είναι προκαρκινικές βλάβες και πρέπει να αφαιρούνται.

Περίπου 90% των πολυπόδων είναι δυνατό να αφαιρεθούν με ασφάλεια στο ιατρείο. Οι υπόλοιποι χρειάζονται νοσοκομειακό περιβάλλον ή και χειρουργική αντιμετώπιση.Η αφαίρεση μπορεί να γίνει είτε κατά την αρχική εξέταση, εφ` όσον το έχει ζητήσει από πριν ο ασθενής, είτε με προγραμματισμό νέου ραντεβού αφού προηγουμένως ενημερωθεί λεπτομερώς για τα δεδομένα που έχουν προκύψει.

Στο ιατρείο διατίθενται διαθερμίες με υψηλού επιπέδου συστήματα ασφαλείας (endo-cut) που καθιστούν την εμφάνιση επιπλοκών ιδιαίτερα σπάνια.
Επίσης, διατίθεται διαθερμία με argon plasma, η οποία χρησιμοποιεί το αέριο «αργόν» για αιμόσταση και καταστροφή πολυπόδων. Πρόκειται για εξαιρετικά ασφαλή μέθοδο, ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιστατικά που δεν προσεγγίζονται με τις συνήθεις διαθερμίες.
Τέλος, υπάρχει ιδιαίτερη εμπειρία στην εφαρμογή αιμοστατικών μεθόδων (έγχυση ουσιών στο βλεννογόνο με βελόνα, τοποθέτηση αιμοστατικών κλιπς). Οι μέθοδοι αυτές είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στην αφαίρεση πολυπόδων και στην πρόληψη επιπλοκών.