ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η επικοινωνία με το Ιατρείο μας γίνεται μόνο τηλεφωνικά